Uvjeti korištenja

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje sustava Pink Shirt Shop. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Centar za edukaciju i prevenciju nasilja, uključujući, ali se ne ograničavajući na www.cepn.hr. Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama.

Centar za edukaciju i prevenciju nasilja znači Centar za edukaciju i prevenciju nasilja, sa sjedištem u Đakovu, Trg dr. Franje Tuđmana 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) , OIB 35143820564. Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; – unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; – mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama; – koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; – koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; – unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Centra za edukaciju i prevenciju nasilja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Centru za edukaciju i prevenciju nasilja ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Centar za edukaciju i prevenciju nasilja nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Centar za edukaciju i prevenciju nasilja. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Centrom za edukaciju i prevenciju nasilja samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

KORIŠTENJE SUSTAVA PINK SHIRT SHOP

Korištenje sustava Pink Shirt Shop je dostupan korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni te pristupaju na web stranicu Centra za edukaciju i prevenciju nasilja.

Prihvaćanjem općih uvjeta kod potvrde narudžbe, a prije plaćanja, korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete; – potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka; – da daje Centru za edukaciju i prevenciju nasilja izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.

Korisnik Pink Shirt Shop-a pristaje da se kupnja putem Pink Shirt Shop-a vrši na način da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Pink Shirt Shop-a (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na gumb “Pošalji narudžbu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste naveli kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Centra za edukaciju i prevenciju nasilja.
Ukoliko Centar za edukaciju i prevenciju nasilja nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM SUSTAVA PINK SHIRT SHOP

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Isporuka unutar i izvan EU vrši se putem dostavne službe, a cijena dostave će dodatno biti istaknuta prilikom kupovine. Moguće je platiti i dodatno osiguranje pošiljke, a cijena će biti dodatno istaknuta prilikom kupovine.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem sustava Pink Shirt Shop.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.
Dostavu povrata proizvoda plaća kupac osim u slučaju ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi.

NAČIN PLAĆANJA

– JEDNOKRATNO – Virmanom, Internet bankarstvom

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode , obilježja i funkcionalnosti robe.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prema članku 4. satavak 2. Zakonu o zaštiti potrošača, na obveznoporavne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.Prema članku 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima od 400 do 422. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11.)

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Centar za edukaciju i prevenciju nasilja zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja će poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi Centru za edukaciju i prevenciju nasilja.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja se obvezuje da će sve Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama, dostave kupljene robe i za ostale slične namjene.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Centra za edukaciju i prevenciju nasilja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.