Kontakt

Ured

Centar za edukaciju i prevenciju nasilja
Trg dr. Franje Tu-đmana 431 400 Đakovo
Adresa za dostavu pošte: Hedvige Deker 8
Republika Hrvatska

Žiro račun: HR8924020061100820774 – Erste Banka
OIB: 35143820564

Telefon:
01 / 35 35 900

E-mail:

Upiti: ured@cepn.hr
Suradnja i partnerstvo: partner@cepn.hr

Operativni Centar

operativni@cepn.hr

Dalibor Vlaho, voditelj Centra
dalibor@cepn.hr

Mirna Luketić, voditeljica ureda
mirna@cepn.hr

Monika Lovrić, zamjenica voditelja
monika.lovric@cepn.hr

Ivana Marinović, administrativni djelatnik
ivana.marinovic@cepn.hr