EDUKAMP je jedan od najvećih projekata u Europi koji je namijenjen edukaciji djece i mladih, a zamišljen je da se izgradi u Republici Hrvatskoj, mogao bi završiti u Austriji.

EduKamp projekt rodio se početkom 2014. godine, a ideju je pokrenuo Centar za edukaciju i prevenciju nasilja. Ideja je bila stvoriti pravu akademiju u prirodi koja bi za cilj imala educirati djecu i mlade i to u raznim područjima. Nismo imali u planu ograničiti EduKamp na jedno mjesto, naša vizija je bila stvoriti međunarodni projekt koji bi udružio mnoge organizacije, a djeca i mladi pohađali bi akademiju iz mnogih zemalja svijeta.

Četiri godine kasnije, 2018. godine, još stojimo na početku ideje jer jednostavno nema prostora za nas. EduKamp zahtjeva prostor u prirodi koji bi bio adekvatan za stvaranje takvog jednog projekta, ali naše molbe jednostavno nemaju efekta. Prvotni plan je bio dobivanje lokacije u Slavoniji jer smatramo da je to idealno mjesto za EduKamp, a opet dovoljno prostora koji se može iskoristiti za stvaranje projekta ove veličine. Nažalost, naša nada i optimizam lagano tonu.

Kako se nismo mogli pomiriti s činjenicom da za nas nema prostora i da je ovakav projekt jednostavno prevelik zalogaj, odlučili smo potražiti prostor van granica Lijepe naše i kucati na sasvim druga vrata. Austrija je zemlja koja, pored velike brige za djecu i mlade te njihovog razvoja, ima veliko razumijevanje prema molbama za ovakave projekte. Nije nam drago što se moramo odlučiti na ovakav potez, ali četiri godine čekanja jednostavno stvara prepreku projektu koji bi ušao u top pet projekata po važnosti i veličini u sektoru razvoja civilnog društva u Europi.

Odlučili smo pričekati kraj 2018. godine te, ukoliko ipak ne nađemo prostor, svoj projekt predati i realizirati u Austriji.

Mi smo najmanje bitni, ali djeca i mladi su najvažniji dio zajednice.