Što je Krav Maga (Self-defense) i kako može pomoći u sprječavanju bilo kojeg oblika nasilja. Kako prepoznati nasilje i pravovremeno reagirati kako do sukoba nebi došlo? Kristian Družeta ima način kako vas naučiti tehnikama samoobrane.

Krav Maga je sustav koji vam daje ispravne odgovore za svaku od faza nasilja i konflikta. Krav Maga je taktički i tehnički sustav koji uči kako uočiti, spriječiti i razriješiti svaku vrstu nasilja, napada i konflikta. Krav Maga je sustav koji priprema osobe u područjima samoobrane, osobne zaštite, borenja, zaštite drugih osoba i sve to na jedinstven i razumljiv način. Krav Maga je sustav samoobrane i bliske borbe nastao u Izraelu za potrebe Izraelskih obrambenih snaga. U slobodnom prijevodu Krav Maga znači “kontaktna borba”.

Krav Maga nije borilački sport niti borilačka vještina u tradicionalnom smislu. Krav Maga je moderan, praktičan i iskustvom provjeren sustav samoobrane, bliske borbe i zaštite drugih osoba koji se temelji na principima i konceptima koji uključuju realne životne situacije.

Usvajajući Krav Maga tehnike i taktike naučiti ćete se obraniti od prijetnji i napada sa i bez oružja. Brzo i efikasno uočiti, spriječiti i razriješiti ulične napade, obiteljsko nasilje, nasilje među vršnjacima i uspješno se nositi sa drugim različitim oblicima nasilja i konflikata.

Krav Maga obilježava jedinstven, logičan i koherentan pristup nasilnim sukobima koji omogućava postizanje visokog stupnja efikasnosti u kratkom vremenu. Krav Maga sustav se lako uči i usvaja, a izvodi se prirodno i instinktivno. Krav Maga je u potpunosti utemeljena na znanosti i jednostavnim, prirodnim, refleksnim pokretima.

Krav Maga je nastala u stalnom ratnom okruženju, gdje Izraelske snage sigurnosti nisu bile u prilici da odvoje puno sati obuke na trening borbe prsa u prsa. Upravo zbog toga, Krav Maga je kreirana sa naglaskom na postizanje visoke obučenosti i efikasnosti u kratkom vremenskom periodu. Krav Maga priprema osobu da funkcionira u svim okolnostima i situacijama, u svim borbenim okruženjima u skladu sa potrebama, rizicima sa kojima se suočava i profesionalnim potrebama pojedinaca.

Krav Maga se stalno usavršava pod pritiskom realnih životnih potreba. Krav Maga je idealan i optimalan sistem samoobrane i bliske borbe za sve ljude, svih uzrasta, različitih profesionalnih orijentacija i fizičkih sposobnosti.

Krav Maga se sastoji od različitih tehnika i taktika samoobrane i bliske borbe ali isto tako utječe na razvoj borbenog mentaliteta. U treningu se primjenjuju specifične metode kako bi se simulirao stres i kako bi se pripremili na okrutnost i realnost prave borbe za život. Krav Maga uključuje izazovne trening metode koje stavljaju pojedinca pod visok emocionalni i fizički stres. Metode su se pokazale kao efikasne u bezbroj pravih borbenih situacija. Zaključak koji se može donijeti nakon svega je, da je Krav Maga sistem samoobrane, borbenih i borilačkih vještina koji je najviše testiran u realnim životnim okolnostima i borbi.

Sistem neprestano dobiva pohvale od eksperata borilačkih vještina i onih koji je svakodnevno koriste poput vojske, policije, sigurnosnih službi, tjelohranitelja upravo zbog svoje praktične primjene i svog realnog pristupa samoobrani. Krav Maga se uvježbava u elitnim specijalnim postrojbama u Izraelu i širom svijeta. Krav Maga sistem je osnovao Imi Lihtenfeld, a dalje se razvijao i modificirao od strane vrhunskih instruktora Internacionalne Krav Maga Federacije ( IKMF ).