KIDS.HR je jedan od najvećih projekata Centra za edukaciju i prevenciju nasilja, a na njemu radimo nešto više od godinu dana. Iako još nije pušten u rad niti je dostupan javnosti, marljivo radimo kako bi KIDS.HR prezentirali u ALPHA verziji što prije.